Keo công nghiệp, hóa chất cho sơn nước, hóa chất cho in vải, bột màu - phẩm nhuộm, hóa chất khác, hóa chất cho nhuộm, keo acrylic, keo sữa PVAC, keo PVA, nhũ tương sơn nước, bột màu hữu cơ, chất tăng trắng

Công ty cung cấp keo công nghiệp, công ty sản xuất hóa chất cho sơn nước, công ty cung cấp hóa chất cho in vải, cung cấp bột màu phẩm nhuộm, công ty cung cấp hóa chất nhuộm, công ty cung cấp nhũ tương sơn nước

Plextol-D155

Plextol D155

-膠不干  -塑料箱50公斤-鐵桶200公斤.

產品信息
應用與使用

Thông tin chi tiết sản phẩm ghi tại đây.

Ứng dụng của sản phẩm trong sản xuất vải, hóa nhuộm, sản xuất vật liệu cho ngành dệt may.


    Thong-tin-gioi-thieu-tieng-trung
    Thông tin giới thiệu tiếng trung

    Mô tả giới thiệu tiếng trung, phần mở bài,Mô tMô tả giới thiệu tiếng trung, phần mở bài,Mô tả giới thiệu tiếng trung, phần mở bài,Mô tả giới thiệu tiếng trung, phần mở bài,Mô tả giới thiệu tiếng trung, phần mở bài,Mô tả giới thiệu tiếng trung, phần mở bài,Mô tả giới thiệu tiếng trung, phần mở bài,Mô tả giới thiệu tiếng trung, phần mở bài.

Thông tin đang được cập nhật
Thông tin đang được cập nhật
Thông tin đang được cập nhật